Verjaring vorderingen / schulden en het BKR

door | aug 22, 2022 | Geld Lenen, Geld lenen zonder BKR | 0 Reacties

De verjaring van vorderingen houdt in dat uw schuldeiser(s) u niet meer kunnen dwingen om te voldoen aan de terugbetaling van openstaande gelden. Dit wordt ook wel verjaring van schulden genoemd. 

Wanneer u iemand geld verschuldigd bent is het in de algemene regel de bedoeling dat dit wordt terug betaald conform de gemaakte afspraken met uw kredietverstrekker. Wanneer een terugbetaling niet tot stand komt kan dit verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld door omstandigheden die buiten uw macht liggen of simpelweg vergeten. Op deze pagina bespreken we alles omtrent de verjaring van vorderingen en het Bureau Krediet Registratie.

N
Binnen 5 minuten

Online aanvraag binnen mum van tijd zonder papierwerk

N
100% onafhankelijke vergelijking

Vergelijk onafhankelijk mogelijkheden voor geld lenen zonder BKR

 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd
 • Mini-leningen tot €2.500,-

AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5

Top 3 mini leningen in Nederland

Binnen 24 uur op je rekening

★★★★★ 

9 / 10

Max. bedrag

€100 tot €500

Looptijd

30 dagen

BKR Check

Nee

 €100 tot €2.500 euro krediet in 5 minuten

Totale rentekosten vanaf € 5,41

Geschikt met BKR notering & zonder papierwerk

Binnen 24 uur op je rekening

★★★★★ 

8.6 / 10

Max. bedrag

€500 tot €1.000

Looptijd

45 dagen

BKR Check

Nee

 €100 tot €2.500 euro krediet in 5 minuten

Totale rentekosten vanaf € 5,41

Geschikt met BKR notering & zonder papierwerk

Binnen 24 uur op je rekening

★★★★★ 

8.2 / 10

Max. bedrag

€1.100 tot €1.500

Looptijd

62 dagen

BKR Check

Nee

 €100 tot €2.500 euro krediet in 5 minuten

Totale rentekosten vanaf € 5,41

Geschikt met BKR notering & zonder papierwerk

 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd
 • Mini-leningen tot €2.500,-

AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5

zakelijke lening

Gevolgen van verjaring schulden

Denkt u dat uw schuld is verjaard? Dit hangt er natuurlijk van af of uw schuldeiser heeft geconstateerd dat u bent gestopt met betalen. Hebt u gedurende de looptijd niets van uw schuldeiser gehoord? Dan kan het zo zijn dat de vordering of schuld is verjaard.

Daarbij dient u rekening te houden met de registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Leningen of andere kredietvormen kunnen niet, dan wel heel moeilijk worden afgesloten wanneer er sprake is van een negatieve-BKR registratie. Wel kunt u in deze situatie altijd kiezen voor een geld lening zonder BKR. We komen hier verder op de pagina op terug.

Betalingsverplichting vervalt na verjaring van vorderingen of schuld

Een schuldeiser kan u in dit geval niet meer verplichten om aan de vordering of schuld te voldoen. Houd wel rekening met een reeks aanmaning, echter heeft u zelf de keuze om aan deze aanmaningen te voldoen. Het is raadzaam om schuldeiser(s) op de hoogte te stellen van de reden voor het achterblijven in betaling.

Invloed van de rechter

De schuldeiser kan zich niet meer tot de rechter wenden om u te laten voldoen aan de vordering of schuld. Wordt u toch voor de rechter gedaagd? De rechter zal een dergelijk verzoek afwijzen. Het is tevens mogelijk om via de rechter een BKR registratie te verwijderen.

Let op: het is belangrijk dat u zich expliciet beroept op het feit van verjaring.

Wanneer verjaart een vordering?

Een vordering verjaart wanneer de schuldeiser(s) het nalaat om u gedurende een bepaalde aaneengesloten periode, ook wel de verjaringstermijn genoemd, aan te manen. Hierbij is belangrijk dat u gedurende deze periode zelf geen handeling heeft verricht waaruit blijkt dat u op de hoogte was van een openstaande vordering.

Bij deze handelingen kunt u denken aan het treffen van een betalingsregeling met de betreffende schuldeiser of een deel hebben afgelost. Dit impliceert namelijk dat u op de hoogte was van de vordering.

De verjaringstermijn is niet gelijk getrokken over alle soorten vorderingen, dit verschilt. Daarbij zullen kredietverstrekkers met een flitskrediet strakker op betalingsverplichting zitten dan bij een persoonlijke lening waardoor de verjaringstermijn in veel gevallen niet ter sprake is.

Wanneer verjaart een schuld?

Een schuld verjaart wanneer de schuldeiser(s) het nalaat om u gedurende een bepaalde aaneengesloten periode, ook wel de verjaringstermijn genoemd, aan te manen. Hierbij is belangrijk dat u gedurende deze periode zelf geen handeling heeft verricht waaruit blijkt dat u op de hoogte was van een openstaande schuld.

Ook met een schuld is het belangrijk dat u zelf geen acties hebt verricht die erop zouden duiden dat u op de hoogte bent van een openstaande schuld. Openstaande schulden zijn inzichtelijk in BKR register. Wilt u een nieuwe geld lening of andere vorm van krediet aangaan, let op dat u zich in deze situatie goed inleest over een geld lening met BKR.

Geld terugvorderen op grond van verjaring

Als u in uw vordering voldaan heeft, maar even later tot de conclusie komt dat de verjaringstermijn al was verstrekken, is het niet mogelijk om het betaalde bedrag terug te krijgen.

Het is dus raadzaam om bij iedere oudere vordering goed onderzoek te doen naar de verjaringstermijn, alvorens over te gaan tot betalen. Eenmaal betaald, krijgt u het bedrag of andere schuldvorm niet meer retour.

Als consument beroepen op verjaring

In de praktijk komt het vaak voor dat wanneer een consument zich beroept op verjaring, de schuldeiser altijd zal stellen dat hier geen sprake van is. De schuldeiser zal daarnaast aandringen op het voldoen van de openstaande vordering. De aangebrachte onderbouwingen voor dit gegeven door de schuldeiser slaan in veel gevallen nergens op.

Schuldeiser kunnen namelijk een verkeerde verjaringstermijn hanteert of het heeft nagelaten om bepaalde acties te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het versturen van betalingsherinneringen of aanmaningen. 

Het merendeel van de consumenten is niet op de hoogte van haar consumentenrechten, hier maken schuldeiser graag gebruik van. Logischerwijs trappen veel mensen in juridisch jargon en gaan al snel over tot betaling van de vordering of schuld.

Verjaarde vordering of schuld aangemeld bij het BKR

Is er daadwerkelijke sprake van een verjaarde vordering of schuld maar is deze aangemeld bij het BKR? De schuldeiser, vaak een kredietverstrekker, is verplicht de BKR registratie in het register af te melden. U kunt gemakkelijk online uw BKR overzicht opvragen.

Houd rekening met het feit dat deze BKR coderingen tot 5 jaar zichtbaar is voor alle kredietverstrekkers, ze zijn namelijk verplicht ieder krediet vanaf een bepaald bedrag te melden in het register. 

Afmelding in het register door de kredietverstrekker

Logischerwijs is een verjaring van schulden of vordering geen voordelige situatie voor een kredietverstrekker. Een prettige medewerking is schaars in de praktijk. Het afmelden van de registraties die samenhangen met verjaarde vorderingen wordt vaak als een stroperig proces ervaren en kan een toekomstige krediet aanvraag in de weg lopen. Daarbij scheelt het of u te maken heeft met een vordering van bijvoorbeeld een 300 euro lening of 1000 euro lening.

U kunt ook te maken krijgen met een verkeerd doorgegeven einddatum. Omdat de registratie nog minstens 5 jaar zichtbaar is voor kredietverstrekkers kan dit problemen opleveren voor kredietverstrekking in de toekomst, hierdoor kan het zijn dat u onverhoopt enkel nog terecht kunt voor een mini lening aanvraag.

Een fout in dergelijke gegevens kan snel resulteren in een afwijzing voor een hypotheek, geld lenen of het aanvragen van een mobiele telefoon abonnement met BKR of creditcard. Gelukkig kunt u uw BKR registratie verwijderen. Het is raadzaam om hierbij gespecialiseerde juridische bijstand in de hand te nemen.

Hoe lang blijft een vordering opeisbaar?

De termijn van 5 jaar wordt actief vanaf het moment dat zowel de schuldeiser, als de ontvanger op de hoogte zijn van het bestaan van de dergelijke vordering. Deze vordering verjaart 20 jaar na de datum waarop de vordering door beide partijen in acht is genomen.

Het verjaringstermijn van 20 jaar is actief wanneer er sprake is van een uitgesproken vonnis door de rechter. Een vordering zonder vonnis kent een verjaringstermijn van 5 jaar.

Welke schulden kunnen verjaren?

De wettelijke algemene verjaringstermijn voor schulden is 20 jaar. Er zijn echter ook schulden die binnen vijf jaar verjaren, zoals contracten voor geld lenen. Hieronder geven we u een overzicht met schulden die binnen een kortere termijn verjaren.

Belastingschuld: 5 jaar
Algemene termijn schulden: 20 jaar
Consumentenkoop: 2 jaar
Leningen, krediet of hypotheek: 5 jaar
Onbetaalde periodieke betalingen*: 5 jaar
Verkeerde betaling: 5 of 20 jaar
Schade of boete: 5 of 20 jaar

Kan een vordering verjaren?

Ja, een vordering kan verjaren. De meeste vorderingen kennen een verjaringstermijn van 5 jaar. Als een vordering in een vonnis van de rechter is opgenomen, is de verjaringstermijn van 20 jaar van kracht. Daarnaast zijn er ook vorderingen met een kortere verjaringstermijn van 2 jaar.
Nicolas Stenze

Auteur

Nicolas heeft een grote passie voor financiën en schrijft graag over alle onderwerpen met betrekking tot financiële producten. Naast auteur draagt Nicolas ook de verantwoordelijkheid van eindredacteur.

Geüpdatet op: aug 22, 2022 @ 22:31

Tot €500,- | 30 dagen looptijd
 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd

DIRECT AANVRAGEN

★★★★: 4,6/5

Tot €1000,- | 45 dagen looptijd
 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd

DIRECT AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5

Tot €2500,- | 62 dagen looptijd
 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd

DIRECT AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5