Als je wil groeien als bedrijf is er natuurlijk geld nodig, dit kan met behulp van eigen geld, of door vreemd vermogen aan te trekken. Dit is een van de vele dilemma’s van ondernemers en wat de beste keus is hangt vaak af van de financiële situatie van het bedrijf. Om deze doodsimpele reden is het dan ook erg belangrijk om inzicht te hebben in de financiën.

Een goed ondernemingsplan inclusief financieel plan geeft je het meeste inzicht in de financiën, dit is een vertaling van het ondernemingsplan in cijfers en laat duidelijk zien of de ondernemingsplannen ook financieel haalbaar zijn.

Financieel plan en financieringsbegroting

Een financieringsbegroting is een onderdeel van het financieel plan, in deze begroting kan de ondernemer voor zichzelf uitrekenen wat de verwachte investeringen zijn, en op welke manier deze gefinancierd kunnen worden. In dit plan maakt de ondernemer een onderscheid tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen, met welk eigen geld kan hij/zij een kapitaalbehoefte invullen, en voor welke investeringen is er externe financiering nodig?

Financieringsbegroting

De financieringsbegroting is een overzicht waarin de ondernemer de bedrijfsmiddelen en andere investeringen aan de ene kant zet, en de financiering daarvan aan de andere kant. Financieren kan dus met eigen geld, vreemd vermogen of een combinatie tussen deze twee. (Bekijk hier bijvoorbeeld verschillende soorten bedrijfsfinancieringen)

Hoe maak je een financieringsbegroting?

In de investeringsbegroting staat duidelijk welke bedrijfsmiddelen en investeringen er nodig zijn voor de onderneming. De financieringsbegroting geeft vervolgens aan hoe de ondernemer deze investeringen wil gaan financieren, het plan kun je als volgt opstellen:

Stap 1: Berekenen van het eigen vermogen

De eerste stap is het berekenen van het eigen vermogen, dit is het geld dat de ondernemer zelf in het bedrijf inbrengt. Denk daarbij aan spaargeld of bedrijfsmiddelen die al zijn aangeschaft, dit geld is, en blijft van de onderneming.

Stap 2: Vreemd vermogen en schulden bepalen

Als het eigen vermogen is vastgesteld stelt de ondernemer de hoogte van het vreemd vermogen vast. Het vreemd vermogen is het geld dat de ondernemer heeft geleend, je moet dan denken aan het afsluiten van een zakelijke lening, of openstaande rekeningen bij leveranciers. Het vreemd vermogen is een schuld die uiteindelijk weer terugbetaald moet worden.

Stap 3: Solvabiliteit uitrekenen

Nadat we het vreemd vermogen hebben vastgesteld kunnen we gaan kijken naar de solvabiliteit, dit is namelijk de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van de onderneming. De vraag die je hier mee wil beantwoorden is, hoe veel eigen geld is er beschikbaar ten opzichte van het vreemd vermogen. Door de solvabiliteit te berekenen wordt duidelijk in welke mate het bedrijf schulden op de lange termijn kan betalen.

Heb je wel of geen externe financiering nodig?

Nadat de investerings- en financieringsbegroting is rondgemaakt wordt het snel duidelijk of de ondernemer de investeringen met eigen geld kan betalen of dat er een externe bedrijfsfinanciering nodig is. De investeringen van het bedrijf met eigen geld financieren zorgt er voor dat de groei vaak langzamer gaat, dat komt omdat het deel van het eigen vermogen vaak vast zit in voorraden of debiteuren. Het zelf geïnvesteerde geld is niet altijd, of snel beschikbaar waardoor de ruimte om te investeren beperkter is omdat er minder liquiditeit beschikbaar is.

Om die simpele reden kan het aantrekken van vreemd vermogen een interessante optie zijn om groeiplannen sneller te realiseren, daarnaast is het makkelijker om in te spelen op kansen in de markt. Uiteraard moet de ondernemer zichzelf wel altijd realiseren dat geld lenen geld kost, het is dan ook niet de bedoeling dat ondernemers onverantwoord veel en vaak lenen.

Het is daarom extra belangrijk om een goede financieringsbegroting te maken zodat je precies weet hoeveel geld er nodig is voor een investering en binnen welke periode de ondernemer verwacht de investering eruit te halen. Dit kan doorgaans goed onderbouwd worden met een financieel plan voor zichzelf of voor externe financiers.