Een taskforce na de kredietcrisis, hoe zat het precies en wat konden we er ook weer mee?

Wat is een taskforce voor krediet?

Een taskforce is een tijdelijke commissie of werkgroep, bestaande uit een aantal experts op een bepaald vakgebied. Een taskforce wordt gevormd met een speciaal, vast omschreven doel. De term komt oorspronkelijk uit de Amerikaanse marine, maar steeds meer niet-militaire organisaties gebruiken hem om een bepaalde activiteit in een kort tijdsbestek te realiseren. Dat is ook nodig geweest in 2008 toen de bankencrisis ontstond, veel te veel mensen wilden geld lenen en de banken gaven al snel te veel leningen uit waardoor er een bubbel ontstond.

Wat kun je nog meer doen voor leningen?

Als je meer wil weten over dit belangrijke onderwerp raden we je aan om goed naar bepaalde pagina’s op onze website te kijken. Denk daarbij aan de interessante persoonlijke lening, doorlopend krediet of creditcard pagina.

Waarom een taskforce na de kredietcrisis?

De vraag naar personeel blijft stijgen. In de zorg en het onderwijs is al een tekort aan mensen. En vooral veel vrouwen werken nu in kleine deeltijdbanen, terwijl ze best meer willen werken.

  • Zonde van het vele talent dat aan de kant blijft staan. Een vergelijking: de gemiddelde werkweek van vrouwen is 20 uur, die van mannen maar liefst 37 uur. Internationaal loopt Nederland achter in de arbeidsparticipatie van vrouwen. Iets wat je in ons land helemaal niet zou verwachten.
  • Daarom is op de Participatietop in 2007 door kabinet, werkgevers en werknemers besloten om de Taskforce DeeltijdPlus in het leven te roepen. Het doel van deze taskforce: vrouwen stimuleren om meer te gaan werken na de opleving van de kredietcrisis.
  • Het kabinet heeft wel gesteld dat de keuzevrijheid van werknemers die in deeltijd werken niet ter discussie staat. Een goede balans tussen arbeid en zorg is het uitgangspunt. Dit soort taskforces willen bereiken dat de samenleving het vanzelfsprekend vindt dat vrouwen meer uren in deeltijd gaan werken of een volledige baan hebben.