Belangenafweging BKR verwijderen

door | aug 24, 2022 | Geld Lenen, Geld lenen zonder BKR | 0 Reacties

BKR verwijderen middels een belangenafweging? Sinds het actief worden van de nieuwe Europese AVG wet zijn de BKR-procedures in de rechtbank aantoonbaar gestegen. De voornaamste reden hiervoor is dat kredietverstrekkers bij een verzoek tot verwijderen altijd moeten overgaan tot een belangenafweging.

Indien de kredietverlener deze belangenafweging onjuist of niet uitvoert kan de rechter hier een oordeel over vellen. Lees verder voor voorbeelden en kom erachter hoe de belangenafweging voor een BKR registratie in zijn werk gaat.

N
Binnen 5 minuten

Online aanvraag binnen mum van tijd zonder papierwerk

N
100% onafhankelijke vergelijking

Vergelijk onafhankelijk mogelijkheden voor geld lenen zonder BKR

 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd
 • Mini-leningen tot €2.500,-

AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5

Top 3 mini leningen in Nederland

Binnen 24 uur op je rekening

★★★★★ 

9 / 10

Max. bedrag

€100 tot €500

Looptijd

30 dagen

BKR Check

Nee

 €100 tot €2.500 euro krediet in 5 minuten

Totale rentekosten vanaf € 5,41

Geschikt met BKR notering & zonder papierwerk

Binnen 24 uur op je rekening

★★★★★ 

8.6 / 10

Max. bedrag

€500 tot €1.000

Looptijd

45 dagen

BKR Check

Nee

 €100 tot €2.500 euro krediet in 5 minuten

Totale rentekosten vanaf € 5,41

Geschikt met BKR notering & zonder papierwerk

Binnen 24 uur op je rekening

★★★★★ 

8.2 / 10

Max. bedrag

€1.100 tot €1.500

Looptijd

62 dagen

BKR Check

Nee

 €100 tot €2.500 euro krediet in 5 minuten

Totale rentekosten vanaf € 5,41

Geschikt met BKR notering & zonder papierwerk

 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd
 • Mini-leningen tot €2.500,-

AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5

zakelijke lening

Wat is een BKR belangenafweging?

Tijdens een verzoek tot het verwijderen van een BKR registratie krijgt u te maken de belangenafweging welke de kredietverlener verplicht uit moet voeren. Hierbij wordt uw belang van verwijderen tegenover het belang van de registratie afgewogen

Blijkt uit de belangenafweging dat u veel baat heeft bij een verwijdering van de BKR registratie dan is er een grote kans dat deze wordt verwijderd uit het CKI register. Dit is voordelig voor personen welke in het verleden te maken hebben gehad met een negatieve BKR registratie.

Ook al bent u in het heden schuldenvrij, uw BKR codering is tot maximaal vijf jaar zichtbaar in het CKI voor toekomstige kredietaanvragen. Een financiële situatie kan in deze termijn flinke wendingen nemen, ook in positieve zin. 

Een belangenafweging is ideaal in een dergelijke situatie. Het kan namelijk de oplossing zijn voor de acceptatie van toekomstige kredieten zoals leningen of een hypotheek met BKR.

Is de BKR registratie noodzakelijk en evenredig?

Tijdens een belangenafweging voor een BKR codering wordt er gekeken naar de noodzakelijkheid en evenredigheid van de betreffende registratie. Hierbij spelen proportionaliteit en subsidiariteit een grote factor.

Kortom: is de BKR registratie noodzakelijk en in verhouding met het doel?

Een registratie is er voor de bescherming van de kredietnemer, maar het kan zijn dat er andere methodes beschikbaar zijn om deze bescherming in acht te nemen. In dit geval is een codering niet noodzakelijk. 

Daarbij kan de codering niet in verhouding staan met het te beschermen doel, voor zowel de kredietnemer- als verlener.

Is dit het geval in uw situatie? Dan kan een belangenafweging bij de kredietverlener wellicht een goede optie zijn. Tevens is het mogelijk om middels om de BKR codering te verwijderen middels een kort geding (hierbij moet er sprake zijn van spoed). Houdt rekening met de hoge kosten van de verwijdering van de BKR registratie wanneer u voor deze methode kiest.

Kansen bij een BKR belangenafweging

Kredietverleners verlenen zelden een lening wanneer de aanvrager over een negatieve BKR registratie beschikt. Echter geeft een registratie niet altijd het juiste beeld weer, vooral niet van de huidige situatie. 

In dit geval kiest u voor de belangenafweging, deze wordt verplicht uitgevoerd bij de kredietverlener wanneer een verzoek tot verwijderen bij het BKR wordt ingediend. 

Niet bij alle leenvormen wordt een BKR toetsing uitgevoerd zoals bij de minileningen aanvraag waarmee je tot €1500,- kunt lenen met een korte looptijd. Een geld lening zonder BKR is vooral populair voor het overbruggen van de laatste kosten in de maand of onvoorziene uitgaven.

Redenen om een onterechte BKR registratie te verwijderen

Een negatieve BKR registratie is logischerwijs niet voordelig, met name de vijfjarige registratie gooit voor veel kredietnemers roet in het eten. Er zijn dan ook een aantal redenen waarom u een belangenafweging in overweging moet nemen:

 • Uw huidige financiële situatie wordt bekeken om overkreditering te voorkomen
 • Middels het CKI van het BKR worden betaalachterstanden in kaart gebracht
 • De grootte van de betaalachterstanden worden in kaart gebracht

Bovenstaande punten kunnen problematisch zijn met bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Hebt u echter een BKR codering die niet in verhouding staat met de nieuwe aanvraag, zoals bijvoorbeeld een codering voor een mobiel telefoonabonnement. Deze worden in de praktijk vaak geseponeerd. 

Het belang van een nieuwe woning aankoop is namelijk groter dan het belang van de registratie. Iedere situatie kent een andere afweging.

Lees ook: kun je geld lenen zonder inkomen?

Handreiking belangenafweging BKR

De wijze waarop een belangenafweging dient plaats te vinden is vastgelegd in de Handreiking Belangenafweging (HBA) van het stichting BKR en de branchevereniging. Hier staan een aantal belangrijke bepalingen in vastgelegd.

“(…)

Bij een belangenafweging dient het individueel belang van de consument te worden afgewogen tegen het belang van de kredietverstrekker en de samenleving, die immers zoveel mogelijk overkreditering en problematische schulden wil voorkomen en verhelpen (het algemeen belang).

Op basis van deze belangenafweging kan, in uitzonderlijke gevallen, een terechte registratie alsnog worden verwijderd, omdat deze disproportioneel blijkt. (…) Het is belangrijk dat de consument van de bijzondere individuele omstandigheden relevante gegevens aanlevert aan de kredietverstrekker ten behoeve van een zorgvuldige belangenafweging en ordentelijke dossiervorming.

(…)

“Als de consument nadere informatie verschaft aan de CKI-deelnemer, kan dit tot een individuele belangenafweging door de CKI-deelnemer aanleiding geven.

(…)

De belangenafweging moet plaatsvinden op basis van de door de consument gestelde bijzondere individuele omstandigheden. Daarbij is de kwaliteit van de argumenten van belang en niet de kwantiteit.

De gestelde feiten en bijzondere individuele omstandigheden moeten, ter voorkoming van misbruik, wel voldoende zijn onderbouwd (bewijs).”

Deze bepalingen bieden oplossing wanneer in een tweestrijd tussen twee partijen niet tot een overeenkomst wordt gekomen. De kredietverlener kan namelijk van mening zijn dat de belangenafweging niet in hun voordeel is uitgevoerd, zo ook voor de andere zijde.

Wat is de reden dat het BKR de handreiking belangenafweging heeft gepubliceerd?

Het doel van deze belangenafweging is om in het geval van bijzondere individuele omstandigheden te beoordelen of de registratie in het CKI nog steeds proportioneel is. In de praktijk kan een terechte (reglementair) codering na een verzoek tot verwijderen als disproportioneel worden aangemerkt waarop vervolgens wordt geseponeerd.
Nicolas Stenze

Auteur

Nicolas heeft een grote passie voor financiën en schrijft graag over alle onderwerpen met betrekking tot financiële producten. Naast auteur draagt Nicolas ook de verantwoordelijkheid van eindredacteur.

Geüpdatet op: aug 24, 2022 @ 23:11

Tot €500,- | 30 dagen looptijd
 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd

DIRECT AANVRAGEN

★★★★: 4,6/5

Tot €1000,- | 45 dagen looptijd
 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd

DIRECT AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5

Tot €2500,- | 62 dagen looptijd
 • Zonder BKR check
 • Binnen 24 uur op je rekening
 • Geen papierwerk
 • Geen loonstrook benodigd

DIRECT AANVRAGEN

★★★★: 3,8/5